תיאום מיונים יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד

תפקיד אינטנסיבי ומעניין, המשלב פעולה מצבי חירום.

התפקיד כולל הפעלת חדר המבצעים של תחנת הכבאות. הפעלת מערך המחשבים לאירועים מבצעיים.
הפעלת כוחות עפ”י הוראות רמ”ד מבצעים ובהתאם להוראות חטיבת המבצעים ברשות הלאומית לכבאות והצלה.
הזעקת כוחות כיבוי והצלה הנמצאים בתחנת הכבאות והזעקת כבאים מהבית.
פיקוח על הנכנסים והיוצאים משטח התחנה.

הרשמה לסיירת בתיאום אישי.

הרשמה לסיירות