על התפקיד
בת השירות משתלבת בעשייה במועדונית, מסייעת לילדים בלמידה, מלווה אותך חברתית, מעבירה פעילויות חברתיות במועדונית ומשמשת כאחות גדול לילדי המועדונית. בת השירות משתתפת בישיבות הצוות ובתכנון סדר היום במועדונית.

  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY