תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

תפקיד מגוון מאוד- ללוות תלמידים מצטיינים, להוביל את החינוך החברתי בבית הספר, עזרה פרטנית על פי התחומים שבהם הם מתמחות, להוביל פרויקטים בביתה ספר. תפקיד בת השירות משמעותי מאוד.מחפשים בנות שירות רציניות מאוד, שיגיעו חדורות מטרה לפעול בבית הספר.נותנים לבנות מרחב פעולה

מחפשים בנות שירות תורניות.

על המקום:

בית חינוך תורני ל600 תלמידים ממשפחות הגרעין התורני. בית ספר נפרד בנים ובנות. בית ספר ציוני דתי תורני- קהילתי.

הרשמה לסיירות