מנהל התכנון- בונים את פני עתיד המדינה
מינהל התכנון הוא גוף האחראי על תכנון פרויקטים שונים במדינת ישראל – תכנון מגורים ותשתיות, רגולציה ורישוי בבינוי, מכין תקנות ותוכניות אסטרטגיות בהתאם
אפשרות לתעסוקה בתום השירות.
סביבת עבודה צעירה והרבה ימי כיף וגיבוש
 תפקידי בת השירות הם מגוונים- משאבי אנוש/ תכנון / השתתפות בועדות תכנון בניה/שילוב במחלקות השונות
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY