תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד:

תפקיד בת השירות יותאם בהתאם ליכולותיה וכישוריה של המתנדבת. יכול לכלול עבודה פרטנית, ליווי כיתה, פעילות במרכז למידה ועוד

על המקום:

בית ספר גדול 1400 תלמידים, ח-יב בית הספר מכיל הרבה אוכלוסיות- יש עולים מ 20 מדינות, כיתות אתגר, ילדים על הרצף. יש המון עשיה בבית הספר, בית הספר מפעיל מרכז למידה. בבית הספר פועלים ש”ש בנוסף לבת השירות

תקן מגורים אפשרי בדירה בתל מונד.

הרשמה לסיירות