תיאום ראיון יעשה באופן אישי לאחר הרשמתך

על התפקיד

תפקידי בת השירות- עבודה מול מחשב ואזרחים לצורך נתינת אינפורמציה סידור תיקי תעבורה, הוצאת תדפיסים, הזנת תיקים, מפגש עם צלמי חברות ביטוח, סריקות. העבודה משתנה בין אגף לאגף.

הרשמה לסיירות