על התפקיד

עבודה משרדית הכוללת למידה והתמקצעות בתחום המכרזים. בת/ בן השירות יהיו אחראיים מתן שירות ליחידות המשרד בתחומי המכרזים והתמיכות ועל הכנת חומרים לוועדות השונות. בנוסף כולל התפקיד קיום ממשקי עבודה עם הלשכה המשפטית והחשבות וסיוע במעקב ובקרה על תהליכים מכרזיים שונים.

 

הרשמה לסיירות