תאריך סיירות- ראיון אישי יתואם איתך לאחר הרשמתך

על התפקיד

עבודה משרדית במחלקות השונות של הנהלת מגן דוד אדום, או במרכזי מד”א השונים בארץ.

עבודה משרדית מעניינת ומאתגרת.

אופק עבודה לאחר תקופת השרות.

הרשמה לסיירות