על התפקיד

תפקיד בן/בת השירות- ניהול המשרד, תיאום ביקורות ותרגילים, אחריות על חדר המצב, השתתפות בתרגילים. בנוסף בן/ בת השירות יהיו אחראיים על יכולת המעבר של חדר המצב בין שגרה לחירום. ניהול הנתונים של כל ספק ובקרה של נתוני אבטחת מתקנים.  יש אלמנט ביטחוני. עבודה משרדית במטה.

  • דורש חתימה על סודיות

על המקום

פעילות בטחונית סביב המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל- המים. עבודה באגף ביטחון המים של הרשות. יחידת ביטחון המים עוסקת במה שקשור בביטחון המים בשגרה וחירום – התקפה על מאגרי מים, הפסקות מים. עבודה במרכז השליטה.

הרשמה לסיירות