Expired on: אפר 20, 2021

על התפקיד

תפקיד בן/בת השירות- תיאום ביקורות ותרגילים, אחריות על חדר המצב, השתתפות בתרגילים. יש אלמנט ביטחוני. עבודה משרדית במטה.

  • דורש חתימה על סודיות

על המקום

פעילות בטחונית סביב המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל- המים. עבודה באגף ביטחון המים של הרשות.יחידת ביטחון המים עוסקת במה שקשור בביטחון המים בשגרה וחירום- התקפה על מאגרי מים, הפסקות מים. עבודה במרכז השליטה.

Sorry! This job has expired.