Closing on: אפר 27, 2021

 

על התפקיד:

בת השירות פועלת במרכז למידה (מל”א – מרכז למידה אחר), ליווי תלמידים במצב של נשירה סמויה שהמרכז אמור לתת להם זמן למידה אחר דרך משחקים, העשרה, שיח וכמובן שיעורים. הדגש של התפקיד הוא דווקא עם הנוער שעומד לנשור, נתינת מענה אישי.

על המקום:

תיכון ממלכתי (היחיד בבית שמש) כיתות ז-יב, מגוון גדול של אוכלוסיות, דתיים וחילונים, מצב סוציו אקונומי משתנה. בית הספר מחולק לבתים (כל בית הוא כמו בית ספר נפרד) שהמאפיינים של הבתים נגזרים מתחומי הלימוד. בבית הספר שיש גם ש”ש, פנסיונרים שמתנדבים ועוד

 

הרשמה לסיירות