על המקום:

ביה”ס שש שנתי המקדם פדגוגיה חדשנית – בית הספר ייחודי בהיותו “תיכון ללא נייר”, אשר כל התכנים וחומרי הלימוד בו נמצאים ב”ענן” והם ממוחשבים בלבד!

על התפקיד:

בת השירות תשרת בחטיבת הביניים בסיוע לימודי פרטני וקיום קשר אישי עם תלמידים הזקוקים ליותר עידוד, שיחות מוטיבציה ודחיפה להצלחה. התקן הוא תקן קליטת עליה וכמובן שלבת השירות נגיעה ישירה בתחום העולים, סיוע בעברית ועוד…