בית ספר אתרוג

25/02/2024

בית ספר יסודי- ממלכתי דתי, הנמצא בגבעת זאב. בית הספר הינו בית ספר משפחתי, קהילתי ומגוון. בנות השירות משולבות כצוות בכיתות ומהוות דמות משמעותית עבור התלמידים. מהוות להן אחות גדולה ומלוות אותן לאורך שעות היום בפן הלימודי והחברתי. המסגרת מחולקת ל'אתרוג בנים' ו'אתרוג בנות', אשר לומדים במתחם משותף ופועלים בשיתוף פעולה מלא.
בבית הספר קיימות כיתות תקשורת, ניתן להשתלב גם בליווי פרטני וכיתתי בכיתות אלו.
על התפקיד: בת השירות היא חלק מצוות בית הספר, משתלבת בסיוע לימודי לתלמידים בכיתות ובאופן פרטני, ויוצרת קשרים אישיים עם התלמידים בהיבט רגשי וחברתי. בנוסף, בת השירות משתלבת בעשייה חברתית בית ספרית ויצירת יוזמות של פעילויות והעשרה חברתית בבית הספר- אירועים סביב לוח השנה, טקסים ועוד.

מאפייני התנדבות:
בנות דתיות

  חינוך
  בית ספר אתרוג
  תת תחום
  בתי ספר יסודיים, חינוך מיוחד בתי ספר
  אזור התקן
  ירושלים
  דיור
  תקן בית | תקן דיור
  מידע נוסף
  בית ספר יסודי- ממלכתי דתי, הנמצא בגבעת זאב. בית הספר...