גני חינוך מיוחד - קרית ים

תיאום תאריך אישי

על המקום:
גן עיכוב התפתחותי חינוך מיוחד , גן קטן עם צוות גן מיוחד חם משפחתי ועוטף. מטרת הגן היא לקדם הילדים תוך אכפתיות ושמחה. לכל ילד מותאמת תוכנית אישית להתקדמות ולמידה.

על התפקיד:
בת השירות היא חלק בלתי נפרד מהגן משתלבת בצוות החינוכי ושותפה לכל פעילויות הגן. השתלבות בתהליך עם הילדים.

מאפייני התנדבות:
בנות בלבד

  חינוך
  גני חינוך מיוחד - קרית ים
  תת תחום
  חינוך מיוחד גנים
  אזור התקן
  צפון
  דיור
  תקן בית | תקן דיור
  מידע נוסף
  גן עיכוב התפתחותי חינוך מיוחד , גן קטן עם צוות...