זיו נעורים - קרית ים

תיאום תאריך אישי

על המקום:
עמותת זיו נעורים עוסקת בהעצמה ומניעת נשירה של בני נוער ממסגרות חינוכיות וזאת באמצעות הפעלת תוכנית חינוכית אתגרית (מודל שנתית ומודל חצי שנתית) העושה שימוש בים ובכלים ימיים כאמצעיים להדהוד והקנייה של ערכים חינוכיים. מתנדבי השירות לאומי ישולבו בפעילות והמשימות השוטפות של המרכז הימי שבו משובצים ותחת אחריות מנהל המרכז הימי.

על התפקיד:
במסגרת השירות ישתלבו מתנדבי השירות בפעילות הדרכה לחניכים העוברים תוכנית חינוכית ימית להעצמה.
• יצטרפו ויעזרו למדריכים מקצועיים של העמותה בפעילות הדרכה לחניכים. במסגרת
הפעילות הם: יסייעו בתכנון, העברת תוכן, הכנת אביזרים וציוד לפעילות (1-2 קבוצות בכל
יום)
הערה- מתנדבי השירות לאומי לא יהיו לבדם בקבוצה.
• מתנדבי השירות הלאומי ישתתפו בכל הכשרות הנעשות לצוות ההדרכה (לפני תחילת
העבודה ובמהלכה)
• יפעלו בנושאים של שמירה על כשירות של כלי ההדרכה הימיים
• יסייעו בבניה ויצירה של מערכי פעילות לחגים ומועדים לאומיים עבור חניכי הקבוצות
• יבקרו את החניכים במסגרת הלימוד שלהם למטרות חברתיות ולמטרות תגבור לימודי.
• מתנדבי השירות לאומי הינם באחריות וניהול של מנהל/ת המרכז הימי

מאפייני התנדבות:
אין הגבלה מגדרית או מגזרית

  חינוך
  זיו נעורים - קרית ים
  תת תחום
  הדרכה, חינוך בלתי פורמלי, ילדים בסיכון, נוער בסיכון
  אזור התקן
  צפון
  דיור
  תקן בית | תקן דיור
  מידע נוסף
  עמותת זיו נעורים עוסקת בהעצמה ומניעת נשירה של בני נוער...