מפתן - קרית ים

תיאום תאריך אישי

על המקום:

מפתן זה תיכון טכנולוגי מעשי המכיל בין נערים ונערות שנפלטו ממסגרות החינוך. התלמידים מגיעים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ממשפחות מצוקה וכדומה.
במפתן יש בין מורים וחובה לציין שהצוות שם חם אוהב ומכיל את התלמידים ואת בניבנות השירות.

על התפקיד:

תפקיד

מאפייני התנדבות:
אין הגבלה מגדרית או מגזרית

  חינוך
  מפתן - קרית ים
  תת תחום
  נוער בסיכון, תיכונים
  אזור התקן
  צפון
  דיור
  תקן בית | תקן דיור
  מידע נוסף
  מפתן זה תיכון טכנולוגי מעשי המכיל בין נערים ונערות שנפלטו...