לפרטים: 052-3331887

יישוב:
כתובת: עקרב 1
תקן בית/דיור:
מהות המקום והתפקיד:

עבודה בבתי הספר ביישובים והעברת תכנים והדרכות הקשורים לזהות יהודית. מרכז זהות מיתר הוא חלק מגרעין מיתר ומעבודה יישובית כוללת.

תפקיד בת השירות ודרישות:

העבודה דורשת הכנת מערכי שיעור, ליווי אישי של התלמידים ויכולות הדרכה וחיבור לילדים.

להגשת מועמדות לתקן "מרכז לזהות יהודית- גרעין מיתר" יש לבצע רישום ע"י הטופס הבא, ולאחר הרישום יצרו עמך קשר לקביעת תאריך והמשך תהליך.