לפרטים: 052-3331887

יישוב:
מהות המקום והתפקיד:

עבודה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי של הקיבוץ

להגשת מועמדות לתקן "קיבוץ יהל" יש לבצע רישום ע"י הטופס הבא, ולאחר הרישום יצרו עמך קשר לקביעת תאריך והמשך תהליך.