לפרטים: 052-3331887

יישוב:
מהות המקום והתפקיד:

מעבר בין מחלקות שונות בבתי חולים עם חלוקת ממתקים וחיוך לחולים ויצירת מעורבות חברתית בבתי החולים השונים ברחבי הארץ.

להגשת מועמדות לתקן "שישי שמח" יש לבצע רישום ע"י הטופס הבא, ולאחר הרישום יצרו עמך קשר לקביעת תאריך והמשך תהליך.