לפרטים: 052-3331887

יישוב:
מהות המקום והתפקיד:

כפר נוער לבנים. כולל בתוכו קליטת עלייה. תפקיד בת השירות הוא ללוות את התלמידים מבחינה חברתית, רגשית ולימודית. בת השירות מהווה חלק משמעותי מהצוות והיא מדריכה הן בבית הספר והן בפנימייה.

להגשת מועמדות לתקן "תו”ם חרב לאת" יש לבצע רישום ע"י הטופס הבא, ולאחר הרישום יצרו עמך קשר לקביעת תאריך והמשך תהליך.