תקנים בקטגורית חינוך מיוחד

החינוך המיוחד: כולל בתוכו בתי ספר, מוסדות חינוך וגני ילדים. תפקיד בת השירות ללוות את הילדים והתלמידים במהלך היום- להעביר פעילויות קבוצתיות, ללוות באופן פרטני ובעיקר לתת אהבה (וכמובן לקבל חזרה). חלק מהתקנים הם עם ילדים עם לקויות שפה ואתגרי התנהגות.