תקנים בקטגורית חרב לאת

יישוב:

כפר נוער לבנים. כולל בתוכו קליטת עלייה. תפקיד בת השירות הוא ללוות את התלמידים מבחינה חברתית, רגשית ולימודית. בת השירות מהווה חלק משמעותי מהצוות והיא מדריכה הן בבית הספר והן בפנימייה.