תקנים בקטגורית חרמון/צלמון (צפון)

קטגוריה:

תפקיד בת השירות כחלק ממעטפת הניתנת לאסירים וסוהרים. פתיחת תיקים, קשר עם בתי משפט, מענה טלפוני ועוד.