תקנים בקטגורית כל הארץ

יישוב:

מעבר בין מחלקות שונות בבתי חולים עם חלוקת ממתקים וחיוך לחולים ויצירת מעורבות חברתית בבתי החולים השונים ברחבי הארץ.