תקנים בקטגורית מיתר

יישוב:
כתובת: עקרב 1
תקן בית/דיור:

עבודה בבתי הספר ביישובים והעברת תכנים והדרכות הקשורים לזהות יהודית. מרכז זהות מיתר הוא חלק מגרעין מיתר ומעבודה יישובית כוללת.

קטגוריה:
שלבי חינוך:
יישוב:
כתובת: שדרות המייסדים