תקנים בקטגורית רמלה/ נציבות רמלה/ נחשון רמלה (מרכז)

קטגוריה:

תפקיד בת השירות כחלק ממעטפת הניתנת לאסירים וסוהרים. פתיחת תיקים, קשר עם בתי משפט, מענה טלפוני ועוד.