מאפייני המתנדב: מתאים למתנדבות דתיות בלבד עם זיקה לעבודה עם נוער